STRATUS B2B

Bilgi Merkezi

İstanbul Merkez Ofis

Ayazma Cad. Papirus Plaza No: 37 Kat:8

Daire: 14 34406 Kağıthane/İSTANBUL

+90 212 251 51 80

Ankara Şube Ofis

1328. Sok. ABC Plaza No: 9/5

06460 Öveçler/ANKARA

+90 312 473 20 74 (pbx)

İzmir Şube Ofis

Çınar Mah. 5003/1 Sokak No:9

K:1 D:19 Ege Plaza Bornova/İzmir

+90 530 498 06 72 (pbx)

Kayıp Lisans Güncelleme için gerekli kullanıcı adı ve parolanızı unuttuysanız buraya tıklayarak açılan sayfadaki formu doldurmanız durumunda bilgileriniz kayıtlı e-posta adresinize tekrar gönderilecektir. Bilgiler ürün anahtarını kayıt ederken kullandığınız e-posta adresinize gönderilir. Ürün anahtarını kayıt ederken kullandığınız e-posta adresinize ulaşamıyorsanız destek@eset.com.tr adresine kayıt sırasında kullandığınız e-posta adresiniz, yeni e-posta adresiniz ve ürün anahtarınızı içeren bir e-posta gönderiniz.STRATUS BİLİŞİM SİSTEMLERİ TİCARET AŞ
STRATUS B2B e-TİCARET BAYİ SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR (Sözleşme taraflarının namları sözleşme metni içinde)

STRATUS BİLİŞİM SİSTEMLERİ TİCARET AŞ (Ayazma Caddesi No.: 37 Papirus Plaza Kat: 8 Daire: 14 34406 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim, Kağıthane Vergi dairesi 7810226779, bundan sonra STRATUS olarak,

................................................................................................................................................................................................................................................................................. BAYİ olarak anılacaktır. )

 

I) TANIMLAR
1) STRATUS B2B; STRATUS'un Ticari ve her tür faaliyetlerini ve İnternet üzerinden online ürün satışı yaptığı b2b.stratus.com.tr ve veya ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen İnternet web adreslerinden oluşan satış kanalına verilen isimdir.

2) Hizmetlerin Tanımı: STRATUS, “BAYİ”si olan akit tarafa kendisine ait satış kanalı üzerinden iletişim hizmetleri (elektronik posta, açık arttırma, ürün bilgisi alma vb.), elektronik ticaret yapma imkanı ve farklı ödeme araçları ile ödemede bulunma imkanı sunar.

 

II) SÖZLEŞMENİN KONUSU
1) TARAFLARIN STRATUS B2B e-TİCARET BAYİ SÖZLEŞMESİ kapsamında yapacakları faaliyet ve ticaretin çerçevesini uyulacak kuralları, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler.

 

III) ÜYELİK SİSTEMİ
1)BAYİ ile yapılan bu sözleşme Elektronik ortam üzerinden yapılan ticari ilişkideki bir sisteme dahil olma, üye olma ve bunun koşullarının belirlenmesinden öte; BAYİ'ye STRATUS'un acentesi, şubesi, iş ortağı gibi tanımlamalar içinde yer aldığı şeklinde anlaşılamaz ve bu ve başka sıfatlarla üçüncü kişilere karşı kendini tanımlama hakkını vermez.

2) BAYİ; Sistemde yer alabilmesi için Bankaya müracaat ile gerekli yeterlililk belge ve şartlarını ve protokolleri yerine getirerek kendisine ait ÜYE İŞYERİ NUMARASI / SANAL POS temin edecek ve bu sanal pos vasıtasıyla tahsil edilen bedellerin STRATUS hesabına temlikine ve süpürülmesine ilişkin Banka ve STRATUS ile birlikte imza ile geçerli olacak sözleşmeleri imzalayacak ve bu sözleşmeler ile ilgili gerekli ve yeterli taahhütlerde bulunacaktır.

3) BAYİ; BDDK ve düzenleyici yasaların ve yönetmeliklerin, tebliğlerin ve yasal kurumların elektronik ticaret ile ilgili oluşturulan çalışma sistemine dair uygulama kuralları ve pos cihazlarının ve kredi kartlarının kullanım şekline ilişkin resmi ve ilgili kurumların yaptığı ve yapacağı her tür düzenlemeyle bağlı olarak gerekli işlemleri yapacağını, koşulları sağlayacağını taahhüt eder. Bu koşullar sistem içinde yer almanın ön şartı olup, başlangıçta ve/veya sistem içine girdikten sonra işlemlerdeki herhangi bir eksiklik, kusur, yanıltıcı işlem, yanıltıcı bilgi, beyan işbu sözleşmenin STRATUS tarafından herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın askıya alınması ve tek taraflı derhal fesih şartıdır.

4) BAYİ'ye, STRATUS’un belirleyeceği bir "Partner kodu", sistemde her türlü kullanıcı işlemi yapmaya yetkili "yönetici kullanıcı adı" ve ilk kullanımdan sonra değiştirilmesi gereken bir "geçici şifre” verilir.

5) Şifre'nin değiştirilmesi yenisinin seçimi ve korunması tamamen BAYİ”nin sorumluluğundadır. STRATUS, şifre kullanımından doğacak problemlerden ve zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

6) BAYİ istemesi halinde değişik yetkilere sahip "Kullanıcı Adları" yaratabilir ve bunları şirketi içinde yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. STRATUS,
BAYİ’nin STRATUS’tan başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde BAYİ geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden STRATUS’un sorumlu olmadığını kabul eder.

7) STRATUS, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde BAYİ hizmetlerden yararlanabilmesi için STRATUS B2B ana sayfasında veya şifre giriş safhasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, "onay" butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi ve yazılı onayını STRATUS’a iletmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde BAYİ'nin üyeliği STRATUS tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.

8) STRATUS, BAYİ’nin üyelik gerektirmeyen hizmetlerini zaman içersinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. STRATUS B2B’de ek hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

 

IV) BAYİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1) Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bunlardan doğan sorumlulukların kendisine ait olduğunu yalnış bilgi verme ve kurallara uymama halinde ihtara gerek kalmaksızın STRATUS’a tek taraflı akti fesih yetkisi ve hizmeti durdurma yetkisi verdiğini,

2) BAYİ verilen şifrenin ve yaratacağı kullanıcı kod ve şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bunlarla yapılacak işlemlerin BAYİ adına, yetkilisince yapıldığını, STRATUS B2B’de verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının STRATUS’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

3) BAYİ diğer kullanıcıların zararına haksız rekabet yaratıcı davranmamayı onların iletişimini engellememeyi, alım yapma niyeti olmaksızın STRATUS B2B ortamında gösterilen stokları rezerve etmeye kalkışmamayı, başka kullanıcılara ve ortama zarar verici virüs, program vs. üretmemeyi ve zincir posta, postalanması yasak mesajları postalamamayı, elde etmiş olduğu herhangi bir ticari bilgiyi zarar verici şekilde kullanmamayı, rızası ile veya rıza harici başkalarına ait elde ettiği kişisel bilgileri zarar verici kötü amaçlarla kullanmamayı, kayıt etmemeyi başka adreslere göndermemeyi, ticari ve sosyal etik değerlere, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uygun davranmayı, tehdit, taciz, hakaret içeren ifadelerde bulunmamayı, şifre, kullanıcı adı seçimi, talep yazı ve mesajlarda bunlara uygun davranmayı bu gibi hallerde sorumluluğun kendisine ve kötü niyetli kullanıcılara ait olduğunu ve STRATUS’un sorumluluğu bulunmadığını, STRATUS’un izni olmadan STRATUS B2B hizmetlerini özel şahsi, ticari veya başka amaçlarla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet ticareti yapmamayı, buna yönelik kampanya, mesaj, anket, yarışma, davet, promosyon, teklif, zincir mektup ve reklam faaliyetlerinde bulunmamayı, böylesi durumlarda STRATUS’un tek taraflı olarak akdi fesih edebileceğini,

4) BAYİ’nin yeterli güvenlik önlemlerini almamasından dolayı veya bilgilerin STRATUS haricinde başka şahısların eline geçmesinden STRATUS'un sorumlu olmadığını, hizmet kullanımı sırasında elde edilen bilgilerin ve internet üzerinden gelen her tür verinin BAYİ rıza ve isteği ile talep edilmiş olduğunu, bunların BAYİ bilgisayarlarında ve sistemlerinde yaratabileceği arıza, bilgi kaybı vb. sorumluluğun
BAYİ’ye ait olduğunu, bundan dolayı STRATUS’tan tazminat talep hakkı bulunmadığını,

5) BAYİ; STRATUS B2B’de sunulan hizmetlere STRATUS tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda STRATUS’un uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi,

6) Sistem üzerindeki satın alma işlemini STRATUS’un belirlediği kredi limitleri içinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit /havale olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,

7) BAYİ; STRATUS’un sitesinde kampanya, ürünler, hizmetler hakkında bilgi ve reklam yapması yanında, sözleşmenin kurulmasından itibaren STRATUS B2B’ye bildirdiği mail adresi vasıtasıyla kampanya günleri ve STRATUS B2B’nin belirlediği dönemler itibariyle ürün, fiyat tanıtım mesajları göndermesini, bu mesajların sisteme üye olanların bilgilendirilmesi kapsamında olduğunu ve kendisinin işbu sözleşme ile bu mesajların (Spam e-posta vs.) kendisine düzenli olarak gönderilmesini talep ettiğini kabul eder. BAYİ bu bilgilendirmenin yapılmamasını istemesi halinde bu talebini STRATUS B2B’e e-mail ile iletir ve mesajın ulaşması ile istek yerine getirilir.

 

V) STRATUS YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YETKİLERİ
1) STRATUS, STRATUS B2B’nin sürekliliğinin ve veri güvenliğinin sağlanması, mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapıyı kurar ve bakımını sağlar, STRATUS B2B’de yer alan birçok bilginin STRATUS dışındaki kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak üyelerinin sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken çabayı gösterir. STRATUS, STRATUS B2B’de verilen siparişlerde malı elindeki imkanlarla adil bir sıralama ile en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir.

2) STRATUS, herhangi bir zamanda STRATUS B2B ortamının çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Ortamın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı BAYİLERE veya üçüncü sahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

3) STRATUS’un, STRATUS B2B’de yaptığı satışlar, kendi stokları ile sınırlıdır. STRATUS stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Bu durum BAYİ’ye talep ve tazminat hakkı sağlamaz. Ürünlerin özellikleri ile olabilecek yanlış bilgilendirmelerin STRATUS tarafından düzeltilmesi BAYİ’ye herhangi bir talep hakkı vermez. STRATUS, BAYİ’nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web hizmetleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. STRATUS, STRATUS B2B’de satışa sunulan ürünlerin fiyatını belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde STRATUS hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek,sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

 

VI) CARİ HESAP DÜZENİ
1) Taraflar arasında yapılan ticaret ile ilgili olarak STRATUS alıcıya gerek Elektronik ortam Web sitesi üzerinden yaptığı satışlar, gerekse diğer yollarla yaptığı yaptığı ürün ve hizmet satışları ile ilgili bir cari hesap tutacaktır.

2) Bu cari hesap düzeni içinde satılan ürünler karşılığı alınan ödeme ve ödeme karşılığı verilen kambiyo evrakları cari hesap düzeni içinde kaydedilecektir. Yıl içinde Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 30. günleri itibarı ile her üç aylık dönem sonunda cari hesap kesilecek ve varsa borç bakiyesi derhal, nakden ve defaten kapatılacaktır.

3) Ödemesi gerçekleşmeyen bakiye yeni döneme alacak kalemi olarak devredilecektir. Ancak gününde ödenmemiş fatura ve karşılığı verilen kambiyo evrakı ile ilgili tahsili için satıcının yasal takipleri yürütme hakkı bakidir.

4) Ödeme karşılığı verilen ticari senet/kambiyo evrakının cari hesaba kaydı bedelinin tahsil edilmesi halinde ödenmesi veya tahsil edilmesi ile geçerli olur.Taraflar arasında cari hesap sözleşmesinin akdinden önce mevcut alacaklar var ise bu cari hesap düzeni içine kaydedileceklerdir.

5) Taraflar arasında Cari Hesap’ın kurulmasından önce doğmuş bir hukuki işlemden doğan borcun Cari Hesap’a aktarılması borcun yenilenmesi anlamına gelmez.

6) STRATUS, cari hesap düzeni içinde döviz üzerinden ve TL üzerinden yapılan satışlara ilişkin cari hesap sistemleri oluşturabilir.

7) Cari Hesap’a alacak veya borç kaydında, müstenidi fatura tarafların ortak beyanı ile iptal edilirse o işlemden doğan alacak ve borç Cari Hesap’tan düşülür. Aksi takdirde bir tarafın diger tarafın onayı olmaksızın keseceği iade faturası cari hesaba alınamaz.

 

VII) HESAP EXTRESİ-MUTABAKAT
1) STRATUS Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibarı ile cari hesap extresini alıcıya gerek Bayi Şifresi ile kayıt olduğu B2B Satış ortamı üzerinden gerek @mail ile, gerek iadeli taahhütlü mektup, noter aracılığı ile ve/veya elektronik imza ve elektronik tebligat hükümlerince bildirir. Taraflar STRATUS'un bu bildirim yollarının hangisini uygulanmış olursa olsun YAPILAN TEBLİGATIN usulüne uygun tebliğ edildiğini bila itiraz kabul eder. STRATUS tarafından gönderilen cari hesap extresi yasal süresi içinde yazılı olarak itiraza uğramadığı takdirde STRATUS'in cari hesap extresi kabul edilmiş sayılacak ve kesin mutabakat sağlanmış olacaktır.

 

VIII) ÖDEME SÜRESİ,VADE FARKI VE AKDİ FAİZ
1) BAYİ kendisine irsaliyeli fatura ile ve/veya e fatura halinde irsaliye ile teslim edilen ürün/hizmet karşılığı olarak fatura üzerinde belirtilen bedeli fatura üzerinde belirtilen ödeme süresinde ve fatura üzerinde belirtilen para cinsi ile ödeyecektir.Bu ödeme karşılığı STRATUS'a çek/ senet gibi ödeme araçları tahsilindeki tarih ve miktarı kadarı ile borca mahsup edilecektir. Cari hesabın alacak kısmına kaydedilen tutarlar için sözleşme veya ticari teamüller gereğince alındıkları günden itibaren faiz hesaplanır.

2) Faturada belirtilen ödeme süresinde ödemenin gerçekleşmemesi halinde ilgili fatura bedeline,cari hesaba kaydedildiği tarihten itibaren Dolar ve Euro değerli faturalarda aylık %2, TL değerli faturalarda aylık %5 vade farkı-faiz işletilir,Bu faiz tutarı hesap kesim döneminde ana paraya eklenir. Taraflar ödemede temerrüt halinde tahsiline kadar vade farkı tahakkuk ettirileceğini ve vade farkı oranını belirleme ve değiştirme hakkının STRATUS'a ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3) STRATUS ödeme günü belirlenen faturanın ve veya ödeme için verilmiş kambiyo evrakının ödenmemesi halinde dönem sonunu bekleme gereği duymaksızın yasal takibat yaparak tahsil etme hakkına sahiptir.

 

IX) FATURA VE ÖDEME ŞEKLİ -MAHSUP İŞLEMİ
1) Faturalar eFATURA sistemine geçmiş olan BAYİ’lere bu sistemle, geçmemiş olanlar eski Fatura sistemi ile kesilecek ve kendi düzeni içinde muhasebeleştirilecektir. EFaturalı sistemde BAYİ’ye ürün irsaliye ile teslim edilecek, fatura elektronik ortamda ulaşacaktır.

2) Ürün/hizmet bedelinin Döviz üzerinden tespit ile döviz üzerinden Fatura edilmesi halinde, fatura üzerindeki bedelin ödeme tarihindeki TCMB /veya taraflarca belirlenmiş döviz kuru üzerinden ve faturadaki döviz cinsi ile ödeyecektir. Bedeli döviz olarak ödenecek faturalara faturanın döviz faturası olduğu ve dövizle ödeneceği yazılacaktır. Bu ödemenin sonucunda kur farkı oluşur ise bu miktar kur farkı faturası tanzim edilerek tahakkuk ettirilecektir.

3) Ödemeler STRATUS'un Banka hesaplarına havale ve/veya kredi kartı vasıtasıyla ve/veya gününde tahsili için kambiyo evrakı verilerek yapılacaktır. Cari hesaba mahsuben yapılan TL ödemeler öncelikle TL borçlara mahsup edilir, bakiye kalır ise döviz borçlarına günündeki kur üzerinden çevrilerek mahsub işlemine tabi tutulur.

 

X) MUACCELİYET

1) Dönemi içinde Gününde ödenmeyen fatura ve kambiyo evraklarının varlığı halinde ve veya BAYİ'nin iflası, acze düşmesi, iflas ertelemesi talebinde bulunması, hakkında başka alacaklıları tarafından icra takibi yapılması, hakkında ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararları alınması halinde ihtara gerek kalmaksızın ve/veya STRATUS tarafından yapılacak ihtarname ile STRATUS tarafından CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ fesih edilebilir ve bu dönem içinde cari hesaba işlenmiş tüm alacaklar ferileriyle birlikte muaaceliyet kesbeder.

 

XI) SİPARİŞ, ÜRÜN TESLİMİ, TESLİM ADRESİ
1) BAYİ; STRATUS B2B üzerinden verdiği siparişlerin faturasının, gününde ödemesi gerçekleşmemesi halinde fatura kesim tarihindeki döviz kuru üzerinden fatura kesileceğini kabul eder.

2) STRATUS tek taraflı olarak sipariş tutarı konusunda STRATUS stokları ve Müşteri teminat limitleri ile ilgili sınırlamalar koyabilir.

3) STRATUS; sipariş bedelinin ödenmemesi eksik ödenmesi kredi limitlerinin yetersizliği veya kendi tetkikleri ile siparişin gerçekliği hakkında endişe duyması halinde siparişi gerçekleştirmeyebilir, eksik ifa yapabilir.

 

XII) İKİNCİ ADRESE SEVK, ADRES KAYDI VE DEĞİŞİKLİĞİ
1) BAYİ; kendi depo ve merkez adreslerinin dışında başka bir adrese ve/veya üçüncü kişi müşterilerinin adreslerine sevkiyat ve teslimat yapılmasını istemesi halinde; bu anlaşma Ek’inde ve/veya anlaşmayı imzaladıktan sonra STRATUS’a Ek’te yer alan formu tüm müşterileri için ayrı ayrı olacak şekilde, antetli kağıda basılı, eksiksiz doldurulmuş ve yetkilisi tarafından onaylanmış bir biçimde gönderecektir.

2) Sözleşme ve kaydedilecek ilk teslimat adreslerine ait dokümanın BAYİ tarafından orijinalinin gönderilmesi zorunludur. Sonradan ilave edilecek adresler için yine Ek’teki form aynı şekilde doldurulup Sevkiyattan önce STRATUS’a ulaştırılacaktır. BAYİ bu şekilde STRATUS‘un belirleyeceği sayıda adres tanımlatabilir.

3) Bu başvuru sonuçları STRATUS tarafından makul sürede kabul ya da reddedilir ve BAYİ’ye bildirilir. Bu adreslerin değişmesi durumunda yine aynı formla yeni adresi bildirmek ve eski adresin iptali için yazılı olarak ve orijinal yazılı belgeyi ileterek STRATUS’a bilgi vermek zorundadır. Bu bilginin geç ya da eksik verilmesi durumunda doğabilecek her türlü zararın tazmininden BAYİ üyesi sorumlu olacaktır.

 

XIII) ÜRÜN İADESİ
1) İşbu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hak. Kanun ve Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve esaslarına Dair Tebliğ'in ve ilgili diğer mevzuat uyarınca on-line satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurularak, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade edeceği ürünler, STRATUS tarafından geri alınacak olup, bu maddede sözü edilen yükümlüklerin yerine getirilmesinden doğan zararlardan STRATUS kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2) Ancak gerek iade edilecek olan gerekse arızalı ürünün ilgili formlar doldurulduktan ve STRATUS yetkililerinden onay alındıktan sonra STRATUS’a ulaştırılması ile ilgili her türlü yükümlülük ve masraf “BAYİ ” ye aittir.

3) Kredi kartı kullanılarak (POS, Moto POS, Mail Order) yapılan alımların iadesinde STRATUS tarafından anlaşmalı bankalara ödenmiş olan komisyon tutarı düşülerek “BAYİ ”ye ödeme yapılır.

 

XIV) TEMİNAT
1) BAYİ, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmenin garantisi olarak STRATUS’a işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte STRATUS tarafından belirlenecek olan nitelik ve miktarda kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubu/ipotek ve/veya mukabili değerde teminatlarını vermekle yükümlüdür. İşbu teminat, sözleşmenin geçerli bulunduğu sürece STRATUS’ta kalacak ve tüm ilişkilerin sona erdirilerek hesabın tasfiyesi halinde geri iade edilecektir.STRATUS uygun olmayan teminatları kabul etmeme ve kabul edebileceği nitelik ve değerde teminat gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

2) STRATUS Yıllık ciro artışını ve riskleri değerlendirerek BAYİ'den her zaman ek teminat isteyebilir. Bu halde BAYİ en geç 15 gün içinde bu ek teminatı vermekle yükümlüdür.

3) Ek teminatın sağlanamaması halinde STRATUS tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih ederek mevcut alacaklarını mevcut teminatlardan mahsup ederek almaya sevkiyatı kesmeye, sipariş kabul etmemeye  teminat gücü ve risk hadlerinde sınırlı çalışmaya karar vermede tek başına yetkilidir.

4) İşbu sözleşmeden STRATUS lehine kaynaklanacak bir tazminat, hak ve alacak doğması halinde, herhangi bir dava ve ihtara gerek kalmaksızın alınmış bu teminattan bu alacakları mahsup etmeye ve sözleşmenin BAYİ tarafından herhangi bir maddesinin ihlali nedeni ile ihtarlı veya ihtarsız STRATUS tarafından feshi halinde verilen teminatın %30 u (yukarıda belirtilen teminat değerinin %30 u STRATUS tarafından cezai şart olarak nakde çevrilerek irad kaydedilir.

5) Teminatın müteakip kısmından da STRATUS’un tazminat,hak ve alacakları mahsup edilir.Bu işlemlerden sonra herhangi bir tutar artar ise artan kısım BAYİ’ye iade edilir.İrad kaydedilen kısım çıktıktan sonra teminatın kalan kısmının STRATUS’un tazminat hak ve alacaklarını karşılamaması durumunda,STRATUS’un tahsil edemediği alacak için takibat hakkı saklıdır.

 

XV) TÜKETİCİ HAKLARI
1) STRATUS sattığı ürünlerin yasal mevzuatın gerekli kıldığı asgari standartları sağlayacak nitelikte olmasını temin edecektir. Alıcı Mevzuatın gerekli kıldığı aparatlar, bilgi ve belgeler, kullanım klavuzları, driver Cdleri, garanti belgesinin yer alması gereken ürünlerin kendisine tüm ekleri ve garanti belgeli olarak teslim edilmesine karşın bunların depolanması ve /veya yeniden ambalajlanması ve/veya bir başka kendisinen satın alacak 3.şahsa teslim üzere nakliyesinde ürün ekleri ve kullanım klavuzları ve garanti belgelerinin eksiksiz olarak ürün ambalaj eki ve içinde yer alarak satacağını taahhüt eder. Aslolan satılan ürünlerin eksiksiz olarak STRATUS stoklarındaki emsalleri ile aynı olduğudur.

2) STRATUS'un alıcıya sattığı Ürünlerin teslimi zamanında ve engeç 7 gün içinde bir başkasına satılmadan bu eksikliklerin tespiti ve yazılı olarak bildirilmesi halinde STRATUS bunları eksiksiz ürün ile bire bir değiştirmeyi taahhüt eder. Ancak STRATUS'tan teslim alınan ürünlerin üçüncü kişiye kontrolsüz ve eksik satılması halinde sonraki alıcı veya tüketicinin bu husustan dolayı her tür tazminat istemi STRATUS yükümlülüğünde değildir.

3) Tüketici hakları kapsamında zincirleme sorumluluk kuralı içinde sorumluluk zincirinin her bir halkasında kusur kimde ve kusur oranı ne kadar ise bu oranlar dahilinde kalmak üzere taraflar tüketiciye karşı sorumluluklarını üstlenirler.Herhangi bir dönemde bu sözleşmeye işaret edilmeden tüketici hakları kapsamında yapılmış ve yapılacak sözleşmeler ile satıcıya ek külfet ve süre sınırlamaları geçersiz kılınmıştır. STRATUS'un sorumluluğu tüketici yasaları ile belirlenen miktar sınır ve sürelerle sınırlıdır.

 

XVI) DELİL SÖZLEŞMESİ
1) Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda STRATUS’un ticari defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayarCD ROM kayıtlarının kayıtsız şartsız ve tek başına kesin delil olduğunu ve bu maddenin bila kaydu şart delil sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

XVII) SÜRE-FESİH
1) İşbu akdin herhangi bir maddesinin alıcı tarafından ihlal edilmesi, STRATUS ile BAYİ arasındaki başkaca var olan sözleşmelerden kaynaklanan ihtilaf hallerinde ve/veya bu sözleşmenin STRATUS tarafından fesih edilmesi halinde ve/veya dönemi içinde herhangi bir fatura bedelinin veya verilen kıymetli evrakın ödenmemesi, alıcının aciz ve iflas halleri ve/veya hakkında alacaklılarının haciz, tedbir yollarına başvurması halinde STRATUS tek taraflı olarak ve herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın cari hesap sözleşmesini fesih edebilir

2-Fesih ile birlikte mevcut teminat ve ödeme için verilmiş tüm evrakları yasal işleme tabi tutabilir Yapılan tahsilattan mahkemece tayin edilen avukatlık ücretleri yargı masrafları çıkarıldıktan sonra kalan bedel borçtan mahsup edilir. Taraflar sözleşmenin bitim süresinden 30 gün önce yazılı olarak bildirmek kaydı ile sözleşmeyi fesih edebilirler. Sözleşmenin bu şekilde fesih edilmemesi halinde sonraki yıllar için feshine kadar sözleşme yürürlükte kalır. Sözleşmenin feshi tarafların haklı alacak hak ve taleplerini etkilemez.

3) STRATUS herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirebilir.

4) BAYİ işbu sözleşme dahilinde belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde veya STRATUS yazılı bildirimde bulunmak sureti ile BAYİ’nin bu sözleşme kapsamında sipariş verme yetkisini iptal etme ve sözleşmeyi herhangi bir önele gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu hakkın kullanılması halinde fesih iradesinin BAYİ’ye tebliğ edildiği tarihte sözleşme münfesih sayılacaktır. Bununla birlikte sözleşmenin işbu madde uyarınca feshi sebebiyle STRATUS‘un maruz kalacağı zararların tümünü BAYİ tazmin etmeyi taahhüt eder.

5) Sözleşmenin feshi nedeniyle BAYİ, STRATUS’tan herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunamaz. BAYİ’nin ödemelerini aksatması, istenen teminatı vermemesi veya arttırmaması hallerinde STRATUS her zaman sözleşmeyi fesheder.

6) BAYİ’nin vefatı veya fiilen işinde çalışmasına engel olacak sebeplerin zuhurunda,mirasçıları ile işbu sözleşmeyi devam ettirip ettirmemekte STRATUS tamamen serbesttir.

7) Ticareti terk, tasfiye, iflas, konkordato, borç ödemede acze düşme durumlarında STRATUS ayrıca ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe yetkilidir. BAYİ’nin borçlusu bulunduğu kambiyo senetlerinden dolayı ödememe protestosuna muhatap kalması durumunda protestoyu kaldırmaması veya kesinleşmiş icrai takibata rağmen bu takibatı kaldırmaması halleri “borç ödemede acze düşme “ olarak kabul edilir.

 

XVIII) SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
1) STRATUS bu sözleşmede kendisine tanınan tek taraflı yetki ile yapacağı değişiklikleri, sözleşmenin ifasına yönelik yöntem ve talimatları ve bilgi belge isteğine ilişkin yaratacağı usulu formları mevcut sözleşmeye ek yapmak suretiyle veya STRATUS B2B’de ilan etmek suretiyle yapabilir. Bu halde STRATUS B2B üyesi bu ek,talimat ve formları sözleşmenin eki olarak kabul edeceğini ve uygulayacağını şimdiden bila itiraz kabul eder. Sözleşme maddelerinden herhangi birinin yasal düzenlemeler nedeni ile iptali veya geçersiz hale gelmesi durumunda diğer maddeler ile birlikte sözleşme yürürlükte kalır.

 

XIX) GARANTÖR
1) BAYİ yetkilisi olarak sözleşme altına imza atan kefiller, ve/veya garantör olma iradesini beyan ederek sözleşmeyi imzalayan kişiler, müteselsil kefaletin dışında ve ondan ayrı olarak şahsen bu sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasını ve ihlal edilmemesini temin ile aynı zamanda sözleşme yükümlülükleri ve sözleşmeden kaynaklanan borçları nedeni ile Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini garantörü olarak BAYİ’ye garantör olduklarını ve kendilerine yapılacak ilk bildirimde bildirilen borcu nakden ve defaten bila kaydı şart bila rücu bir kerede ödeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

 

XX) KEFALET
1) Müteselsil kefil olarak, şirket yetkilisi ünvanı ile sözleşme altına imza atan ortak şirkete karşı sözleşmeden doğan her tür borca, borcun asıl ve ferilerine,..................................... USD ye kadar bedelle müteselsilen kefil olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

XXI) YÜRÜRLÜK
1) İş bu sözleşme başvuru yapan üyenin sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurup, imzalayarak STRATUS’un onayına sunması ve STRATUS tarafından kabulu ile geçerlilik kazanır.

 

XXII) TEBLİGAT
1) Üye adres değişikliğini STRATUS’a noter kanalı ile bildirildiğinde geçerli kabul edilecektir.

 

XXIII) YETKİLİ MAHKEMELER

1) Akdi ihtilaflarda İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir

 

....../........./............

BAYİ, _____________________                           STRATUS, _____________________

Yetkili, _____________________                          Yetkili, _____________________     

İmza ve Kaşe,                                           İmza ve Kaşe:                        

 

Garantör, -------------------------------                                                           

T.C. Kimlik No.: ___________________                 İmza                                    

Müteselsil kefil, ----------------------------                                                          

T.C. Kimlik No.: __________________                  İmza                                        

Müteselsil kefil, ----------------------------                                                         

T.C. Kimlik No.: __________________                  İmza

Kutu ürün gönderiyor musunuz?
B2B sitemizde sadece lisans satılmaktadır. Kutu gönderimi yapılmamaktadır. Lisansınız sistemimiz tarafından e-posta yoluyla gönderilir.
Satın aldığım lisansların kullanım süresi nedir?
İleri bir tarihte aktive edilmek üzere satın alınan lisansların en geç bir (1) yıl içinde son kullanıcı adına etkinleştirilmesi gerekir.
Faturam ne zaman gelir?
Siparişe ait faturanız en fazla 3 iş günü içerisinde size iletilecektir. E-fatura mükellefiyseniz e-faturanız kesilir; değilseniz e-arşiv faturanız e-posta adresinize gönderilir. Faturanız ulaşmadıysa lütfen e-posta adresinizin Spam/Junk/Gereksiz kutularını kontrol edin. Yine de faturanıza erişemezseniz bize ulaşabilirsiniz.
Fiyatlandırma sistemi nasıl?
B2B sitemizden sadece üyelik şartlarını sağlayan bayilerimiz alışveriş yapabilir. B2B sitemizdeki fiyatlar bayilerimize özel fiyatlardır. Ürünler sepete atılırken, ürünün $ fiyatı o günkü TCMB ABD Dolar kuruyla çarpılarak sepete atılır.
Lisans yenileme yapmak istiyorum ama "Yeni" fiyatı veriyor?
Bitiş tarihi 1 yıldan eski olan lisanslara yenileme indirimi verilmemektedir.
Lisans Anahtarı'na ne zaman ulaşabilirim?
Sipariş ödemesini kredi kartı ile yaptıysanız hemen, havale veya cari hesaptan ödemeyi tercih ettiyseniz ödeme onayı verildikten sonra görebilirsiniz. Sipariş onayınız iş günü saatleri içerisinde maximum 15 dk sonra verilecektir. Lisans Anahtarınızı kullanarak etkinleştirme sayfasından ürünü etkinleştirebilirsiniz. Lisans süresi etkinleştirme yapıldığında başlar.
Cari Ödeme sayfası neden var?
Havale ile yaptığınız alışverişinizin firmamızda kayıtlı cari borcunuzdan düşmesini istediğinizde veya müşteri kredi kartını kullanarak birden fazla sipariş ödemesini toplu olarak yapmak istediğiniz gibi durumlarda kredi kartınızı kullanarak ödeyebilirsiniz. Bu size toplu alımlarınız için taksit ve 3D güvenliği gibi avantajlar sağlar. Sadece B2B sitemizden değil ayrıca satış temsilcinizden yaptığınız kurumsal alımlarıda ödeme imkanı sunar.
Cari Ödemem nasıl faturalandırılacak?
Cari ödeme yaparken girdiğiniz mail adresine makbuzunuz otomatik olarak iletilecektir. Makbuzunuz oluşmadığı takdirde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Makbuzunuzun mükerrer kesilmesi durumunda muhasebemiz size iptal edilen mükerrer makbuz numarasını iletecektir. İptal edilen makbuz numarasıyla tarafınıza iletilen makbuz hükümsüzdür ve cari borcunuzdan düşülmez.
Deneme sürümü lisansları satın alabilir miyiz?
Evet. Son kullanıcılara deneme amacı ile verilmiş bireysel veya kurumsal lisansları lisans yenileme adımlarından satın alarak normal lisansa dönüştürebilirsiniz.
Kullanıcı artışı ve/veya ürün yükseltme yapamıyorum?
Her türlü kullanıcı artışı ve ürün yükseltme/düşürme işlemleri en erken lisans bitimine 2 ay kala yenileme fiyatından yapılabilir.